დანადგარების მონტაჟი, რეკონსტრუქცია, რემონტი და რეგულირება

დანადგარების მონტაჟი, რეკონსტრუქცია, რემონტი და რეგულირება


• ჰიდრო ტურბინები და ტუმბოები;
• ტურბინის კონტროლის სისტემები და ნავთობსაწინააღმდეგო დანადგარები;
•ჰიდროგენერატორები რკინის  დამუშავებით, აქტიური რკინის, სამფენოვანი ტარების, საკისრის ჩანაცვლებით;
• ტურბინისა და გენერატორის დამხმარე მოწყობილობები;
• მილსადენები და წყლის, ნავთობის, შეკუმშული ჰაერის სისტემები, მათ შორის მაღალი წნევის მილსადენები;

•დახურვის, ჰიდრატებისა და მისი წარმოების ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები.


ასევე - ლითონის კონსტრუქციების წარმოება და შეკეთება, ტურბინის ჩადგმული ნაწილების შეცვლა და რემონტი, ტურბინის კვარცხლბეკის დაზიანებისა და ტურბინის პალატის შეკეთება.


ჰიდროელექტრო სადგურებზე სამუშაოების გარდა, შპს "ჯორჯია სგემ" ასრულებს ანალოგიურ სამუშაოებს წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სატუმბო სადგურებსა და მკურნალობის ობიექტებზე.