ჩვენს შესახებ

შპს "ჯორჯია სგემ" დაარსდა 2016 წელს. შპს "ჯორჯია სგემ" ახორციელებს ახალ და არსებულ ჰიდროენერგეტიკული, ჰყდრომექანიკური და ჰყდროამწევი მოწყობილობების  სამონტაჟო, სარეკონსტრუქციო, რემონტის და განახლების სამუშაოებს საქართველოს ჰყდროენერგოსადგურებზე.

ჩვენს პროექტებზე მუშაობისას ვიყენებთ ინტერაქტიულ საინფორმაციო მოდელს 5IG ©. ამის შედეგად, კლიენტს ვაწვდით პროექტის მომსახურების სრულ კომპლექტს, ორიგინალური იდეის გაფორმების იდეიდან, პროექტის განხორციელებასა და პროექტის შემდგომი მონიტორინგის ჩათვლით.

შპს "ჯორჯია სგემ"-ში დასაქმებულია მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები. ბევრმა მათგანმა მონაწილეობა მიიღო ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობაში რუსეთში, ტაჯიკეთში, ვიეტნამში, ინდოეთში, ანგოლაში, მექსიკაში, საბერძნეთში.